Sensing Hatha

Hatha Yoga är den mest kända formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar, den tar sin utgångspunkt i hur kroppen fungerar, hur leder och muskler böjs, sträcks och ansträngs.

I Sensing Hatha finns ingen prestation och perfektion utan yoga som öppnar upp för rörelser som passar just dig och ditt välbefinnande.

Sensing Hatha Yoga

Hatha Yoga är den mest kända yogaformen och som de flesta andra yogaformer härstammar från. Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol (aktivitet, värme, yang, det vi ser och kan ta på) och Tha betyder måne (lugn, kyla, yin, det vi inte kan ta på – den djupare delen inom oss). Hatha yoga syftar till att skapa inre lugn genom att balansera dessa två energier.  

Sensing Hatha baseras på klassiska Hatha rörelser, men utan det statiska och utan att gå i ytterläge. Genom mjuka dynamiska rörelser, balans och styrka i kombination med andningsövningar och meditation ökar din kroppskännedom och sinnesnärvaro. Vi är alla unika och behöver också röra oss unikt! I Sensing Hatha finns ingen prestation och perfektion utan Sensingen öppnar upp för rörelser som passar just dig och ditt välbefinnande.

Sensing Hatha Spira Yoga

Sensing Hatha är för dig som vill:

  • bli starkare och få en mer flexibel kropp
  • få ökat fokus och mental klarhet
  • minska spänningar i kroppen
  • träna upp din koncentration
  • stärka din balans
  • få bättre sömn